Chuẩn bị cho khâu vận chuyển ván sàn tới công trình thi công