Lắp đặt sàn gỗ căm xe lào kt: 18x90x1050mm tại phòng họp cấp cao Thành ủy Hà Nội