Lắp đặt thi công sàn Giáng Hương Lào kích thước (15*90*900mm)