Nên công bằng kết cấu xương hay bằng kết cấu phom cao su dính cho sàn gỗ tự nhiên