Sàn gỗ hương tại biệt thự nhà chú Xuyên khu đô thị mới Hà Phong- Mê Linh