Tại sao nói sàn gỗ căm xe được ví như gỗ lim ở miền bắc?