Tại sao sàn gỗ tự nhiên lại an toàn cho người sử dụng và thân thiện môi trường?