Tại sao sàn gỗ tự nhiên lại thích hợp với khí hậu miền bắc