Tại sao trong rất nhiều loại sàn gỗ tự nhiên nhiều người ưa thích sàn gỗ căm xe