Tại sao về mùa ẩm, sàn gỗ tự nhiên không bị đổ mồ hôi, đọng hơi nước bề mặt