Thi công lắp đặt sàn gỗ Giáng Hương và Nội thất anh Hùng - Nguyễn Chí Thanh