Thi công sàn gỗ Giáng Hương Lào tại số 71 Mai Hắc Đế