Thi công và lắp đặt tủ bếp gỗ sồi Mỹ nhà cô Vân tại Số 6 Dãy 4 - Đầm Trấu