Vận chuyển thì công Sàn Gỗ Căm Xe tại công trình nhà chị Liên - Lê Trọng Tấn