Vai trò của sàn gỗ tự nhiên đối với việc trang trí nội thất nhà ở ?