Tại sao sàn gỗ lại bị xô hở trong quá trình sử dụng?